image
de gevel gestript, oude bouwsporen worden zichtbaar
image
van bovenaf is te zien wat een enorme klus het was

De Restauratie

Na een grondig cultuur- en bouwhistorisch onderzoek vond van 2009-2012 de restauratie plaats waarmee  met Het Gagelgat een beeld geschetst wordt van het boerenleven zoals zich dat afspeelde in Soest eind 19de en begin 20ste eeuw.

Het pand is zo veel mogelijk gerestaureerd volgens het oorspronkelijke ontwerp. Tijdens het herstel is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande elementen. Zoals bijvoorbeeld de gebinten in de deel waar nu onze oude paarden zijn gehuisvest. De gebinten die nog dienst konden doen zijn er nog steeds.

Veel oorspronkelijke elementen zijn wel van functie veranderd.
Al was het alleen maar dat Het Gagelgat vroeger een koeienboerderij was en tegenwoordig paarden huisvest.
Zo doen de oude “melkdeuren” nu dienst als toegangsdeur tot de paardenboxen. En is de oude woonkamer nu ons Winkeltje.

Op het erf en buitenterrein zijn onder meer de oude poel weer hersteld, de hooibergen weer herrezen en is de moestuin en fruitboomgaard weer aangelegd.
Wilt u meer weten over de restauratie van Het Gagelgat?

Het boek “Het Gagelgat door de jaren heen” van Hans Kruijswijk doet een uitgebreid verslag met een enorme schat aan gedetailleerde foto’s. • imagede oude staat, herkent u de stal elementen nog ?
 • image
 • imageonder het hele gebouw is een betonnen plaat gestort om verder verzakking van de delen tegen te gaan en de boerderij weer voor eeuwen veilig
 • image
 • image
 • image
 • imageOude schoorsteen dreigde door de vloer te zakken en moest ondersteund worden
 • imageDe schoorsteen
 • imageDe keuken, het keukenbok is bewaard gebleven
 • imagebescherming van de eeuwen oude tegels
 • image
 • imageDeoude kaasmakerij, tegenwoordig entree van de boerderij
 • image
 • imageoude tegels bewaard voor hergebruik
 • imagesporen van vervlogen tijden
 • imageen ook de hooibergen komen terug. een 4 roedige en een 5 roedige